Mrs Mundee - Manager

Mrs Sheehan - Dep Mgr

Mrs Witt - Keyworker

Miss Gibson - Keyworker

Miss Convey - Keyworker

Mrs Graham - Keyworker

Miss O’Mahoney - Trainee Keyworker

Miss Badru - Childcare Assistant

Mr Seeley - Bursar

Mrs Mazurczyk- Ass Bursar